Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Fri tekst [2] 


Søk etter tilsett 
Tekstfelt 
Søk på avdeling 
Søk etter tilsett: 
Artikkel 
Søkehjelp: Skriv fullstendig fornamn eller etternamn på den du søkjer etter. F.eks "Frode" eller "Olsen". Dersom du berre kjenner delar av namnet, bruk"*" - . slik Maria*. Det er det same om ein nyttar små eller store bokstavar. NB. ein må "Klikke" på søkknappen for å aktivere søket, det er ikkje tilstrekkeleg å trykke "enter".
Fri tekst [1] 


Kontaktinformasjon - administrative einingar  
Namn Stilling Telefon Mobil
Alme, Aase Bjørg Fagansvarleg, PPT 71 18 41 26 990 15 116
Alvsåker, Toril Hollingsæter Programrådgivar, flyktningtenesta 71 18 40 33 909 29 303
Austnes, Karianne Bergset dagleg leiar Frivilligsentralen 71 18 02 18 974 84 478
Azour, Gabriel lege 71 18 41 00
Balstad, Anna Vollen Einingsleiar Bu- og habiliteringstenestene 71 18 10 52 416 93 402
Balstad, Emil Einingsleiar tekniske tenester 71 18 40 69 481 25 480
Berbe, Stijn Kulturskulelærar, messinginstrument 998 98 165
Bergmyr, Per Feiar 91673050
Beyer, Jim vaktmeister Sentrum
Bjerke, Wenche Elisabeth Førskulepedagog, PPT 71 18 41 23
Bjerke, Greta kommunalsjef helse og omsorg 71 18 40 71 911 42 009
Bjermeland, Signe Spesialpedagog, vaksenopplæringa 71 18 42 50
Bjermeland, Grete Assistent
Bjølverud, Reidun rådgjevar 71 18 40 61 482 41 212
Bjørnøy, Emely Pedagogisk leiar 71 18 42 98
Bocken, Stefan Kulturskulelærar, treblås 911 45 893
Botnevik, Agnete Fagarbeidar, grøn avdeling 71 18 42 44 902 60 765
Bredeli, Randi assisterande styrar 71 18 41 16 907 63 819
Brendeløkken, Helene Einingsleiar 71 18 42 52 979 62 670
Brennvik, Lillian Fagarbeidar
, Helene Gjerde Einingsleiar sjukeheim 71 18 41 63
Bøe, Knut Ivar Kulturskulelærar, trekkspel 916 30 275
Bårdsnes, Kristy Winspur Kulturskulelærar, dans 907 19 045
Connor, Alexander Landbruksansvarleg 71 18 40 80 99266630
Dahle, Heidi Krohn spesialsjukepleiar i psykisk helsearbeid 71 18 40 52 90591684
Daugstad, Kurt Fagarbeidar, anlegg/drift 71 18 42 44 901 46 606
Dragnes, Bjørn Fagarbeidar/Bas 71 18 40 74 994 73 930
Edvardsen, Ida Elise barne- og ungdomsarbeidar 934 97 028
Eidhamar, Maud Lærar, vaksenopplæringa
Eidhammer, Paul Magne kommunalsjef oppvekst 71 18 40 91 908 77 882
Eidhammer, Nils Økonomirådgjevar 71 18 40 98
Eiken, Hilde Einingsleiar Hellandtunet 71 18 42 73 918 02 106
Eikrem, Stein Frode Lærar, vaksenopplæringa
Eivind, Lindset fagarbeidar anlegg 908 18 528
Ekli, Marit helsesøster 71184192
Eriksen, Astrid Bibliotekmedarbeidar 71184084
Faksen, Maria Eiken pedagogisk leiar 71 18 29 90 948 92 998
Farkvam, Grethe Os Lønskonsulent 71184056
Fauske, Gunvald inspektør 71 18 85 53
Fiksdal, Malin Therese Skogansvarleg 71 18 40 82 910 05 133
Fjeldheim, Jan Håkon kommunelege 1 71 18 41 00
Fladset-Skrove, Mathea psykolog 71 18 41 25 482 52 042
Fladset-Skrove, Skjalg Inspektør 71184255 45603804
Folland, Asbjørg saksbehandler 71 18 40 53
Forland, Ellen arkivleiar/ politisk sekretær 71 18 40 08
Frafjord, Ann-Kristin pedagogisk leiar 71 18 41 19
Frostad, Lene pedagogisk leiar 71 18 41 17
Frostad, Beate Karin saksbehandlar 71 18 40 14
Frøysa, Anne Elin fagansvarleg for helsestasjonen/helsesøster 71 18 41 90
Furland, Geir vaktmeister Sentrum 71 18 41 70 991 10 066
Gjelsten, Jonny Ove Stabsmedarbeidar/ koordinator 71181055 922 91 299
Gjelsten, Birgitte Pedagogisk leiar på disp.
Gjelsten, Arnhild sekretær 71184257
Grebstad, Hallvard spesialsjukepleiar i psykisk helsearbeid 71 18 10 30 95100671
Gressgård, Marita Sekse PP-rådgjevar/logoped -Perm. til oktober 2018 71 18 41 25
Grønningsæter, Lise Einingsleiar Tomrefjord og Gardstunet barnehage 71 18 29 90 907 20 911
Hamnes, Gunn Arnhild pedagogisk leiar 71 18 41 15
Hatlelid, Frode Bøe Einingsleiar
Haugen, Hege Einingsleiar Kulturskulen 71 18 42 13 928 19 059
Havnsund, Gunn pedagogisk leiar 71 18 43 50
Hege, Lid barnehagelærar under utdanning 924 27 951
Heggen, Magne Faganvarleg kart-oppmåling 71 18 40 67 918 42 433
Heggen, Siv Merete fagansvarleg løn 71 18 40 49
Hellen, Liv Signy Lektor/rådgjevar, Kvalifisering og integrering 71 18 41 28 414 46 307
Henriksen, Vigids pedagogisk leiar 71 18 29 90
Hoem, Knut Øyvind inspektør 71 18 85 53 482 72 458
Hole, Geir Vedlikehaldsansvarleg 71 18 40 77 975 35 962
Hole, Øystein bustad- og eigedomskontor 71 18 40 63 941 462 73
Holseter, Janne Iren Kulturskulelærar, song 928 31 486
Hustad, Rigmor dagleg leiar sfo 71 18 97 40
Håseth, Rune kommunalsjef personal/assisterande adm.sjef 71 18 40 55 901 41 565
Jacobsen, Jan Rune Planansvarleg 71 18 40 47 951 04 369
Jendem, Siv Tonje fysioterapeut 71 18 10 29 416 17 301
Johansen, Mona Janne Einingsleiar 71 18 40 78 913 71 800
Joranger, Kristin ergoterapeut 71 18 10 08
Kefel, Sven vaktmeister Tomrefjord skule 71 18 97 38 994 02 160
Kjersheim, Janne K. Kontorleder, helsesekretær 71 18 41 00
Kleve, Ann Kristin Helsesekretær 71 18 41 00
Kuqanaj, Abide Assistent
Kvakland, Marte Rødseth Arealplanleggar 71 18 40 11
Kvalsvik, Anita K. Helsesøster, helsestasjonen 71 18 41 94
Kvistad, Therese Pedagogisk leiar
Kvithaug, Kari teknikar 71 18 40 66 906 39 180
Lange, Tom Lærar, vaksenopplæringa
Larsen, Iver sjåfør Myra 901 04 415
Larsen, Iver Fagerbeidar, grøn avdeling 90104415
Legernes, Else leiar arbeid og aktivisering 71 18 10 53 915 94 165
Lenning, Monika barne- og ungdomsarbeidar 417 87 500
Lenning, Vigdis barne- og ungdomsarbeidar 926 48 833
Lervik, Eva Miljøarbeidar i Flyktningetenesta
Lid, Norunn Anett Lyngvær Sekretær, Vestnes sjukeheim 71 18 41 62
Lien, Geir Inge ordførar 71 18 40 10 911 84 000
Lien, Arnfinn Fagarbeidar, grøn avdeling 906 34 810
Lilleheim, Kirsten Helsesøster, helsestasjonen 71 18 41 92 950 15 299
Longva, Mats Pedagogisk leiar 454 26 106
Lungård, Mona-Kristin Sentralbord
Løvik, Lill Marit Pedagogisk leiar 71 18 42 97
Løvik, Terje heimevaktmeister 71 18 10 14 971 75 554
Marceliussen, Turid Helsesekretær 71 17 41 00
Misund, Liv Mari Olsen Helsesekretær 71 18 41 00
Mjelve, Mette aktivitetsleiar 71 18 42 40
Moen, Inger Johanna Helsesekretær 71 18 41 00
Myklebust, Siri sakshandsamar - tenestekontor 71 18 40 22
Nakken, Ola vaktmeister 415 62 123
Nakken, Iren spesialsjukepleier i psykisk helsearbeid 71 18 40 00 94814138
Neraas, Anna Ped.psyk.rådgivar, PPT 71 18 41 25
Nikolaisen, Egil vaktmeister Vestneshallen/Myra 71 18 42 60 970 52 929
Olafsen, Charlotte Lege, helsestasjonen 71 18 41 98
Olsen, Lars Ove Fagarbeidar anlegg/drift 97015094
Olsen, Jorunn - Beate Barnevernkonsulent 71 18 40 25 46904869
Ostachowska, Anna Badevakt 454 32 169
Pedersen, Karin personalkonsulent 71 18 40 57
Podoprygora, Sergey Kulturskulelærar, dans 452 55 176
Presthus, Helga Kjellbotn Fagarbeidar
Rekdal, Hilde saksbehandlar servicekontoret 71 18 40 12
Rekdal, Arve Fagansvarleg veg-avløp 71 18 40 65 974 84 819
Rekdal, Hilde rådgjevar personal 71 18 40 57
Ringstad, Hege Barnevernkonsulent 71 18 40 24 99422328
Rishaug, Anders Fagarbeidar anlegg/drift
Roaldsnes, Tone administrasjonssjef 71 18 40 40 909 84 000
Rogne, Hilde fotterapeut 71 18 10 04 915 14 195
Romuld, Stian Landmålar 71184081 97766922
Rypdal, Johanne Frostad saksbehandlar Bu- og habiliteringstenestene 71 18 10 54 470 25 809
Rypdal, Marit Helen Pedagogisk leiar på dispensasjon 71 18 42 94
Salte, Anne - Marlen Løvik Jordmor/helsemedarbeider i Asylmottak 71 18 41 91 976 75 177
Salthammer, Marit-Ellen Lund Kulturskulelærar, piano 957 30 673
Salthammer, Trond Kulturskulelærar, gitar 71 18 42 76 957 63 115
Sandnes, Tone Merethe Skeide Helsesekretær 71 18 41 00
Selnes, Elisabeth Einingsleiar/rektor 71 18 94 18 41 26 26 47
Siem, Håvard inspektør 71 18 84 50 952 45 618
Skavnes, May-Britt L barnehagerådgjevar 71 18 40 95
Skjegstad, Irene N. Konsulent, PPT 71 18 41 22
Skjegstad, Rita sjukepleiekoordinator 71 18 10 00
Skjegstad, Elin saksbehandlar - tenestekontor 71 18 40 21
Skogvoll, Kari Lene Kleiva Helsesekretær 71 18 41 00
Skorgenes, Frank brannssjef 71 18 40 62 991 69 798
Skram, Britt Elise Kulturskulelærar 71 18 42 55 952 12 115
Slettvoll, Elly einingsleiar 71 18 10 32 901 58 565
Slinning, Tobias Hay Ingeniør VA/veg 71 18 40 46 456 77 288
Smith - Nilsen, Gisela Stene Einingsleiar / rektor Helland skule 71 18 85 52 994 41 455
Steen, Vidar Feiar/Varabrannsjef 900 89 980
Storås, Liv Hilde Einingsleiar Helland barnehage 71 18 42 95 404 76 430
Sylte, Silje Beate konsulent (post/arkiv) 71 18 40 43
Sylte, Elisabeth Einingsleiar heimetenestene 71 18 10 05 415 18 322
Sylte, Hans K. vaktmeister Tresfjord skule 71 18 84 45 958 78 520
Syltebø, Tone Einingsleiar/rektor Tomrefjord skule 71 18 97 35 992 25 430
Sztorc, Robert Kulturskulelærar, slagverk 988 73 396
Sæheim, Anita Ass.styrar 71 18 84 46 991 54 295
Sæland, Anette prosjekt-/byggeleiar 71 18 40 72
Sæterøy, Synnøve konsulent 71 18 40 54
Sætre, Turid Helsesekretær, helsestasjonen 71 18 41 93
Sætre, Turid Helsesekretær 71 18 41 00
Talberg, Odd Jarle seniorrådgivar 71 18 40 98 901 87 148
Tande, Tor Arne lege / skulelege 71 18 41 00
Tandstad, Ragnhild pedagogisk leiar 71 18 42 96
Tomren, Norunn kontorfullmektig 71 18 41 62
Tomren, Marit K. saksbehandlar - tenestekontoret 71 18 40 23 913 40 801
Tomren, Elina Lærar, vaksenopplæringa 71 18 42 50
Tomren, Linda Pedagogisk leiar 71184118
Trandal, Veronica Barnevernkonsulent 71 18 42 53 941 59 987
Tungland, Solfrid Bioingeniør 71 18 41 00
Urkedal, Inger Marie Einingsleiar Tresfjord oppvekststenter 71 18 84 50
Utgård, Torgeir Byggesaksansvarleg 71 18 40 51
Vadset, Irina fastlege 71 18 41 00
Venås, Karin barne- og unggdomsarbeidar 476 34 152
Vestnes, Fastlegen
Vik, Knut Asle Fagarbeidar anlegg/drift 71 18 40 74 908 12 852
Vik, Astrid fagleg ansvarleg 71 18 41 59 977 48 670
Vik, Jan Kåre tømrar 71 18 42 60 920 49 064
Vikås, Monica pedagogisk leiar 71 18 42 94
Vikås, Kristina Helsesekretær
Villa, Knut Inge vaktmeister Tresfjord trygdeheim 906 33 752
Villa, Trine Lærar, vaksenopplæringa
Vinther, Gitte Einingsleiar Vestnes legesenter 71 18 41 00
Vinther, Gitte lege / lege i helsestasjon for ungdom 71 18 41 00
Vollan, Liv dagleg leiar SFO 71 18 85 62 971 66 067
Værholm, Magne kommunalsjef økonomi 71 18 40 42 913 84 000
Wiik, Jørgen Kommunepsykolog - prosjektstilling 71 18 40 50 957 33 997
Ytreberg, Kjetil spesialpedagog 71 18 42 54 974 84 105
Ødegård, Vigdis biblioteksjef 71 18 40 84 916 10 323
Øverås, Hege Anita spesialsjukepleiar i psykisk helsearbeid 71 18 40 00 970 08 009
Øveraas, Ole Aksel konsulent (post/arkiv) 71 18 40 07
Tips / del