Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Kulturaktivitetstilskot 2017

BudsjettSøknadsfristen er onsdag 19. april 2017! For lokale lag og organisasjonar som vil søkje Vestnes kommune om kulturmidlar og aktivitetstilskot.

Skjema og retningsliner finn laga på kommunen sin nettstad www.vestnes.kommune.no

Hovudmålgruppe er lokale lag og organisasjonar som driv kulturaktivitet i kommunen og aktivitet for barn og unge er prioritert.

Søkjar skal nytte søknadsskjema. Sjå dokumentlenke og skjemalenke på høgre nettside. Årets tildeling vil bli vurdert i høve til kulturaktiviteten siste år. Noko som skal dokumenterast gjennom årsmelding og rekneskap og vedleggast søknadsskjemaet. (Kan ettersendast.)

På baksida av det papirbaserte søknadsskjemaet er det høve for laga å teikne seg for bøssebering til haustens TV-Aksjon, søndag 22. oktober, der midlane går til Unicef.

Det er ønskjeleg at flest muleg nyttar elektronisk søknad - sjå skjemalenke.

Endeleg vedtak om fordeling av aktivitetstilskota for 2017, blir gjort av Vestnes formannskap tidleg i juni månad.


Søknad om kulturaktivitetstilskot skal sendast til;

Vestnes kommune
Administrasjonssjefen
6390 Vestnes

Søknadsfrist: Onsdag 19. april 2017.
Info 
Sist endret 19.03.2017 Odd Jarle Talberg
Opprettet 04.03.2008 Odd Jarle Talberg
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del