Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Kulturaktivitetstilskot 2018

BudsjettLokale lag og organisasjonar kan no søkje Vestnes kommune om kulturmidlar og aktivitetstilskot. Søknadsfristen er sett til onsdag 11. april 2018!

Skjema og retningsliner finn laga på kommunen sin nettstad www.vestnes.kommune.no

Hovudmålgruppe er lokale lag og organisasjonar som driv kulturaktivitet i kommunen og aktivitet for barn og unge er prioritert.

Søkjar skal nytte søknadsskjema. Sjå dokumentlenke (med tillegg for TV-Aksjon 2018), samt ei eiga elektronisk skjemalenke på høgre nettside. Årets tildeling vil bli vurdert i høve til kulturaktiviteten siste år. Noko som skal dokumenterast gjennom årsmelding og rekneskap og vedleggast søknadsskjemaet. (Kan også ettersendast.) Anten laga nyttar det
papirbaserte søknadsskjemaet eller det elektroniske, er det ønskjeleg at foreiningar i bygdelaga seier frå om dei har tilgjengelege kontaktpersonar som kan kontaktast, med tanke på deltaking i kommunekomiteen for sitt bygdelag. Årets TV-Aksjon er søndag 21. oktober, og der midlane går i år til Kirkens Bymisjon.

Endeleg vedtak om fordeling av aktivitetstilskota for 2018, blir gjort av Vestnes formannskap 22.05.2018.

Søknad om kulturaktivitetstilskot skal sendast til;

Vestnes kommune
Administrasjonssjefen
6390 Vestnes

Søknadsfrist: Onsdag 11. april 2018.
Info 
Sist endret 01.03.2018 Odd Jarle Talberg
Opprettet 04.03.2008 Odd Jarle Talberg
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del