Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Kunngjering av vegnamnforslag og skrivemåte. Høyring

Kommunevåpen Vestnes kommuneI medhald av stadnamnlova §5, legg Vestnes kommune til offentleg høyring i 3 veker, eit vegnamnforslag for ny adresseparsell/vegparsell i Skorgenkrinsen. Gjeldande ei vegarm som tek av frå E136/E39 på Ørskogfjellet mot Skitnesetra og der høyringsforslaget til skrivemåte er «Skitnesetervegen».

I medhald av stadnamnlova §5, legg Vestnes kommune til offentleg høyring i 3 veker, eit vegnamnforslag for ny adresseparsell i Skorgenkrinsen. Gjeldande for ei vegarm som tek av frå E136/E39 på Ørskogfjellet mot Skitnesetra og der høyringsforslaget til skrivemåte er «Skitnesetervegen». Ein ber berørte og interesserte innbyggarar om å sende synspunkt og eventuelt grunngje andre namneforslag til Vestnes kommune, Rådhuset, 6390 Vestnes. E-post adresse: postmottak@vestnes.kommune.no Høyringsfristen blir sett til onsdag 30. november 2017.

Ein finn kartutsnittet for vegparsellen på kommunen sin nettstad under kunngjeringar. (Høgre lenkeside). Der finn ein og lenke til elektronisk høyringsuttale. Namneforslaget er vist nedanfor: (P=Privateigd vegstrekning)

Høyringsforslag: (SSR= Sentralt Stadnamnregister)

Nr.

Adressekode

Forslag til vegnamn/parsellnamn

Merknad

1

1127

"SKITNESETERVEGEN" SSR= (Skitneseter) (Seterstøl/ seterområde

Vegparsellnamn for P-vegstrekning frå kryss E39/E136 til Skitneseter

Info 
Sist endret 26.10.2017 Odd Jarle Talberg
Opprettet 18.09.2014 Hilde Rekdal
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del