Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Høyring: IKT strategiplan for oppvekst og kulturskole i ROR-IKT 2017-2021 - utvida høyringsfrist

ikt strategiplan for oppvekst og kulturskulenKommunane Molde, Midsund, Vestnes, Rauma og Aukra inngjekk interkommunalt samarbeid på IKT-området 01.01.2014. Styret i ROR-IKT har bestilt denne planen ut frå eit ønske om at medlemskommunane skal ha ein felles digital strategi for oppvekst og kultur.

Kva ønskjer vi tilbakemelding på:

  • Manglar noko i planen?
  • Er du usamd i strategiske val?

Høyringsinstansar:

  • ungdomsråd
  • FAU for barnehagane og skulane
  • Fagforeiningar
  • Kunskapsnett barnehage/skule

Høyringsbrevet med tilhøyrande dokument er og tilgjengeleg i servicekontoret på rådhuset.

Høyringsfrist 1. mai 2017

Merknadar kan sendast til Vestnes kommune, rådhuset, 6390 Vestnes,
epost til
postmottak@vestnes.kommune.no eller bruk skjema for høyringsuttale.

Høyringsdokument:
IKT strategiplan for oppvekst og kulturskole utgave 17 mars 2017
Høyringsdokument

Info 
Sist endret 10.04.2017 Reidun Bjølverud
Opprettet 22.03.2017 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Anna informasjon 
Tips / del