Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Offentleg høyring - Handlingsplan mot vald i nære relasjonar

Kommunevåpen Vestnes kommuneVestnes formannskap legg «Handlingsplan mot vald i nære relasjonar» ut til offentleg høyring. Ref sak 34/2017 i formannskapsmøte 06.04.2017.
Få av kommunane i vår region har utarbeidd ein handlingsplan mot vald i nære relasjonar. Krisesenteret for Molde og omegn IKS tok difor i 2013 fatt i oppdraget og oppfordra eigarkommunane til å gjennomføre ein felles prosess for å få utarbeidd ein regional plan som kan danne utgangspunkt for den lokale planen.

Interesserte kan gjere seg kjent med forslaget til plan ved å kontakt servicekontoret eller sjå under saka her.

Evt. merknader kan sendast innan 15. mai 2017 til:

Vestnes kommune, Rådhuset, 6390 Vestnes
eller på epost:
postmottak@vestnes.kommune.no

Planen vert lagt fram til endeleg politisk behandling i Vestnes kommunestyre i juni 2017.

Dokument i saka:
Saksframlegg og vedtak
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2017 - 2020


Info 
Sist endret 08.05.2017 Hilde Rekdal
Opprettet 11.04.2017 Hilde Rekdal
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del