Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Motorferdsel på snødekt mark 2018

SnøskuterSøknadsfrist for løyve ved bruk av kjøretøy på snødekt mark er 10. desember 2017. Det er berre høve til å søkje elektronisk. Søknadsskjemaet finn du her.Etter søknad kan kommunen gje løyve for:

- Ervervsmessig transport (leigekjøyring)
- Transport av funksjonshemma
- Transport av bagasje og utstyr mellom bilveg og hytte ved avstand over 2,5 km
- Køyring i utmarksnæring for fastbuande

Ervervsmessig transport (leigekjøyring) blir prioritert framfor eigen transport.
Kart over traseen skal leggjast ved søknaden.
Kun søknadar som er innkomne innan søknadsfristen blir handsama.

Sakshandsamingsgebyr kr 605,- pr. søknad.

Info 
Sist endret 23.11.2017 Hilde Rekdal
Opprettet 23.11.2017 Hilde Rekdal
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Anna informasjon 
Tips / del