Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Fritak for eigedomsskatt

Eigedomsskatt

Kommunestyret vedtek fritak for eigedomsskatt etter eiendomsskatteloven sin § 7a og b. Dette fritaket blir innvilga for eitt år av gangen og i samsvar til dei retningsliner lova gjev.

Kommunestyret kan fritaka desse eigedomane heilt eller delvis for eigedomsskatt:
a) Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten.
b) Bygning som har historisk verde.

Søknad om fritak for eigedomsskatt etter § 7 vert handsama kvart år av Vestnes kommunestyre. Fritak vert berre gjeve for eitt år om gongen.

Lag, foreningar, stiftingar og andre som fekk fritak etter § 7a og b for skatteåret 2017, treng ikkje å søke for skatteåret 2018.

Søknad om fritak etter § 7 a og b, for nye eigedommar, vert å sende Vestnes kommune, Rådhuset v/Eigedomsskattekontoret, 6390 Vestnes eller e-post: eigedomsskatt@vestnes.kommune.no innan 31.12.2017.
Info 
Sist endret 23.11.2017 Reidun Bjølverud
Opprettet 23.11.2017 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del