Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Geologisk kartlegging av utvalde område i Vestnes kommune

ngu logoNorges Geologiske Undersøkelse vil i løpet av april og mai utføre detaljert kvartærgeologisk kartlegging av utvalgte områder i Vestnes kommune.
Arbeidet utføres i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat som har valgt ut de aktuelle områdene basert på skredhistorikk og bebyggelse. Hensikten med arbeidet er primært å kartfeste spor og avsetninger etter tidligere hendelser av jordskred, steinsprang, fjellskred og snøskred, samt få en oversikt over potensielle løsneområder for slike skred. Sluttproduktet vil være detaljerte kart som blir tilgjengelig for seinere skredfarevurderinger.

Arbeidet vil utføres til fots i skråningene langs fjord- og dalsider helt ned til og med boligbebyggelsen. Innmark er også gjenstand for kartlegging. Det kan også forekomme bruk av drone.
NGUs medarbeidere bærer feltjakke tydelig merket med etatens logo. De kjøretøyene som benyttes er tilsvarende merket.Info 
Sist endret 09.04.2018 Mona-Kristin Lungård
Opprettet 09.04.2018 Mona-Kristin Lungård
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del