Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Høyring - konsesjonssak, regulering av Instebotnvatnet

NVE logoSesselva kraftverk sto ferdig i september 2016 og har sidan vore i drift. Oppstraums inntaket til kraftverket ligg fjellvatnet, Instebotnvatnet. For å auke produksjonen vert det søkt om regulering av Instebotnvatnet.

Ei slik regulering av Instebotnvatnet vil medføre ca. 1,85 GWh auka produksjon årleg ved Sesselva kraftverk.

Det vert ingen endring i bygg eller på elektromekanisk utstyr i kraftstasjonen. Auka i produksjon kjem som fylgje av betre vassutnytting med eksisterande turbin. Største slukeevne er i dag 2,2 m3/s og installert effekt er 5,1 MW. Lengden på ytterlegare råka elvestrekning er ca. 3,5 km.

Ønskjer du å svare på høyringa?
Via NVE sine nettside frå ein meir informasjon og kor ein skal sende uttalelsen sin.

Høringsfrist: 13.06.2018

Uttalelser kan også sendes via epost til nve@nve.no, eller til Norges vassdrags- og energidirektorat, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo

Info 
Sist endret 15.05.2018 Hilde Rekdal
Opprettet 15.05.2018 Hilde Rekdal
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del