Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Anbod - rehabilitering av turveg og opparbeiding av friluftsareal

Kommunevåpen Vestnes kommuneVestnes kommune ønskjer tilbod på rehabilitering av delar av eksisterande turveg, bygging av ei ny turvegarm samt opparbeiding, planering og såing av eit areal avsett til friluftslivsformål. Dette gjeld eit område avgrensa mellom gamlebrua i nord og fram til grusparkeringa nedanfor gamle Strando i sør.Anbodet er lagt ut på Doffin og ein finn konkurransen her.

Det vert anbodsbefaring tysdag 12. juni kl. 11:00 med oppmøte ved p-plassen nedanfor gamle Strandbo. Frist for innlevering av tilbod er sett til fredag 22. juni kl. 12:00.

Konkurransegrunnlaget ligg også som lenke i høgre marg på denne sida.
Info 
Sist endret 04.06.2018 Mona-Kristin Lungård
Opprettet 04.06.2018 Mona-Kristin Lungård
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Anna informasjon 
Tips / del