Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Offentleg høyring - forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, - Vestnes kommune

Kommunevåpen Vestnes kommuneVestnes kommune v/ Planutvalet vedtok i møte 12.06.2018 om å legge forslag til endring av interkommunal plan for Romsdalsfjorden, IntRo, ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova § 11-14.

Føremålet med planendringa er å flytte akvakulturlokalitet V-A-1 på Myrane, Rekdal, lengre vest. Endringa kjem som eit resultat av at ny kunnskap har gjort seg gjeldande.

Ein gjer merksam på at endringa kun gjeld ny lokalisering av akvakulturlokalitet V-A-1 i Vestnes kommune.

Eventuelle merknader til endringa av planen kan sendast innan 27.07.2018 til
postmottak@vestnes.kommune.no

Dokument i saka:
Saksframlegg og vedtak - forslag til planendring oppdrettslokalitet Myrane - Rekdal
Plandokument - endring av lokalitet V-A-1

Info 
Sist endret 20.06.2018 Redaktør Redaktør
Opprettet 20.06.2018 Redaktør Redaktør
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del