Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Nytt helse og velferdsenter

Skanska Norge_Hus Arkitekter-Nordfasade mot parken med bibliotek og kafe i 1_1Planlegginga av det nye helse- og velferdsenteret er i full gang. Vi er no inne i samspelsfasen. Denne varer til midten av november. Meir om kva som skjer i samspelsfasen finn du her: Nytt pr september 2018
Vi er no inne i samspelsfasen av prosjektet. Det er eit omfattande arbeid som skal gjerast i ein såkalla samspelsprosess denne hausten. Dette er ein del av kontrakten.

Det er etablert arbeidsgrupper som ser på tekniske løysingar, materialval, løysingar for energi og miljø, utforming av dei ulike romma i bygget mv. Representantar for både tilsette og brukarar deltek i denne samspelprosessen. Ein del av dette arbeidet handlar også om å sjå på korleis naboane til det nye bygget blir påverka når sjølve bygginga startar opp, og finne løysingar på dette. Kommunestyret skal så godkjenne endeleg kostnadsramme. Dette arbeidet er planlagt avslutta med vedtak i kommunestyret i desember 2018.

Samansetting av arbeidsgrupper.

Her finn du teikningar av bygget:
Plan 1. etasje
Plan 2. etasje
Plan 3. etasje
Plan underetasje
Fasade
Snitt


Info 
Sist endret 13.09.2018 Redaktør Redaktør
Opprettet 13.09.2018 Redaktør Redaktør
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del