Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Melding om offentleg ettersyn – Reguleringendring Prestrøsten gnr 45 bnr 36 og 49

Prestrøsten - PlankartVestnes kommune ved planutvalet har i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 godkjent at forslag til reguleringsendring for Prestrøsten gnr 45 bnr 36 og 49 skal leggast ut til offentleg ettersyn.
Planen kan du sjå på servicekontoret eller under her.Har du eventuelle merknader skal dette sendast innan 3. oktober 2018 til:

Vestnes kommune
v/administrasjonssjefen
6390 Vestnes

eller epost: postmottak@vestnes.kommune.no

Dokument i saka:
Saksframlegg og vedtak
Plankart
Gnr 45 bnr 49 - Prestrøsten - Planbeskrivelse
Gnr 45 bnr 49 - Prestrøsten - Planbestemmelser
Vedlegg A - Enkel situasjonsplan
Vedlegg B - ROS analyse
Vedlegg C - Varsling
Vedlegg D - Kunngjøring
Vedlegg E - Innspel
Info 
Sist endret 13.09.2018 Redaktør Redaktør
Opprettet 13.09.2018 Redaktør Redaktør
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del