Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Viktig informasjon til alle søkarar av produksjonstilskot i 2018 frå Landbruksdirektoratet, vidareformidla av Vestnes kommune

SauKommunen mottok i 09.10.2018 følgjande informasjon frå Landbruksdirektoratet. Informasjonen er viktig å få med seg. Sjå lenke til rundskrivet i teksten under for meir informasjon.


«Landbruks- og matdepartementet har i dag besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019. Inntil eventuelle endringer er fastsatt skal søknadsfristene for 2018 praktiseres mer fleksibelt.
Landbruksdirektoratet har i den forbindelse publisert
rundskriv 2018-42 med nye retningslinjer for praktisering av søknadsfristene i 2018.»

Om du ikkje får opna lenka kan du gå inn på
landbruksdirektoratet.no å sjå siste nytt. Nyheita er frå 09.10.2018.

Gjer oppmerskom på at dette gjeld berre nokre få søkarar i vår kommune. Det gjeld i hovudsak:
  • Dei som ikkje søkte, men som skulle gjort det (det er no åpna for at dei kan søke likevel for del1 mars 2018).
  • Føretak som søkte og som veit at det er feilopplysningar (frå del1 mars 2018) kan no gå inn i søknaden sin å endre dei fram til 29. oktober 2018.
  • Søknaden del2 oktober 2018 har utvida søknadsfrist.
Frist for alle desse endringane er satt til 29. oktober 2018.

Andre øvrige fristar er som før (blant dei er etteregistrering-, attestering- og utbetalingsdato). Det er ikkje gjort endringar i regelverket for øvrig. Eventuelle endringar gjer søkar sjølv via Altinn som vanleg.

Sitat frå Landbruskdirektoratet:
Landbruks- og matdepartementet har besluttet å se på praktiseringen av søknadsfristene for produksjonstilskudd med sikte på å fremme forslag til endringer med virkning for søknadsåret 2019. I påvente av eventuelle endringer er fastsatt har departementet bedt Landbruksdirektoratet om å praktisere søknadsfristene i 2018 mer fleksibelt.
Som følge av dette, innfører Landbruksdirektoratet følgende praktisering av søknadsfristene for søknad om produksjonstilskudd i 2018:

1) Del 2 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (søknadsfrist 15. oktober 2018):
  • Det åpnes for at foretak kan levere del 2 av søknaden frem til og med 29. oktober 2018.
Dette skal praktiseres slik:
  • Foretaket leverer søknaden selv, enten elektronisk eller ved papirskjema.
  • Alle søknader saksbehandles deretter på vanlig måte i eStil-PT.
2) Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid (søknadsfrist 15. mars 2018):
  • Det åpnes for at foretak som ikke leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan levere del 1 av søknaden frem til 29. oktober 2018.
  • Det åpnes for at foretak som leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan legge til eller endre opplysninger frem til 29. oktober 2018.
Dette skal praktiseres slik:
  • Søker må hente ut papirskjema fra Landbruksdirektoratets nettsider, og levere utfylt skjema til kommunen.
  • Kommunen legger søknadsopplysningene inn i eStil PT. Kommunen må bruke fremgangsmåten beskrevet i saksbehandlingsrundskriv 2018-31 punkt 9.4.

Info 
Sist endret 11.10.2018 Redaktør Redaktør
Opprettet 11.10.2018 Redaktør Redaktør
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del