Gå til hovedinnhold Gå til søk
FramsidaSkip Navigation Links
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Ledige bustader for utleige

Kommunevåpen Vestnes kommuneI løpet av husten/vinteren vert det ledige bustader i Tomrefjord og Kråkvika borettslag.
I løpet av hausten/vinteren vert følgjande bustader ledige:

Tomrefjord:
• Leilegheit, 114 m², 3 soverom, kr. 5.800 pr. mnd.
• Sokkelleilegheit, 77 m², 1 soverom, kr. 4.500 pr. mnd.

Kråkvika borettslag:
• Leilegheit, 46 m², 1 soverom, kr. 4.950 pr. mnd.
• Leilegheit, 82 m², 2 soverom, kr. 6.500 pr. mnd.
• Leilegheit, 97 m², 3 soverom, kr. 7.400 pr. mnd.

Leige av kommunal bustad er eit tidsavgrensa tilbod og det vert ved alle bustadene tilbydd 3 års leigetid. Ved vurdering av søkjarar vert kommunen sine retningsliner for tildeling av bustad lagt til grunn.

Ved søknad kan ein nytte kommunen sitt søknadsskjema, eller ein kan få utlevert skjemaet på servicekontoret, tlf. 71 18 40 05.

Søknad sendast til:

Vestnes kommune v/Eigedomsdrift
Rådhuset
Brugata 10
6390 Vestnes.

Spørsmål kan rettast til bustadkontoret på tlf. 71 18 40 63 / 941 46 273.

Søknadsfrist for førstegongs tildeling er 23. november 2018.Info 
Sist endret 02.11.2018 Redaktør Redaktør
Opprettet 02.11.2018 Redaktør Redaktør
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Rediger 
Tips / del