Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Byggjesak
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Byggjesak

Frå 1.juli 2015 blir det endringar i byggesaksdelen av plan- og bygningslova. Nokre tiltak kan du frå denne datoen utføre utan å søke. Det er likevel ein del ting må du sette deg inn i før du set i gang med bygginga.

Du må sjølv ta avgjerda og stå ansvarlig for om tiltaket er søknadspliktig eller ikkje. Direktoratet for byggkvalitet har laga ein rettleiar som kan vere til god hjelp. Rettleiaren finn du under denne linken http://byggutenasoke.dibk.no/#/questions

Informasjon om føresegner og plankart finn du på heimesidene til Vestnes kommune under denne linken http://tema.webatlas.no/vestnes/Planinnsyn/

Sjå Direktoratet for byggkvalitet sine sider


Du kan sjølvsagt også ta kontakt med kommunen for meir informasjon.

Saksbehandlinga
Plan -og bygningslova med tilhøyrande forskrifter og forvaltningslova utgjer det lovmessige grunnlaget for den kommunale byggjesaksbehandlinga. Den til einkvar tid gjeldande kommuneplan med føresegner, bebyggelses- og reguleringsplanar med føresegner samt kommunale vedtekter til plan- og bygningslova er viktige tillegg til det juridiske grunnlaget for kommunene si byggjesaksbehandling.Artikkel - info 
Sist endret 25.06.2015 Reidun Bjølverud
Opprettet 13.09.2007 Gunnar Øie
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del