Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Renovasjon
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Renovasjon og avfall

Renovasjon og avfall

ÅRIM - Ålesundsregionen Interkommunale Miljøselskap har ansvaret for renovasjonstenestene i Vestnes
.

Heimeside til ÅRIM

Standard abonnement:
140 l dunk restavfall - svart lokk - henting kvar veke
140 l dunk papiravfall - blått lokk - henting kvar 4. veke


Redusert abonnement:
140 l dunk restavfall - lys grått lokk - henting annakvar veke - PARTALSVEKE
140 l dunk papiravfall - blått lokk - henting kvar 4. veke

Kommunen har framleis kildesortering med henteordning. Glas/metall må bringast til containerar plassert diverse stadar i kommunen.

Avfallet skal sorterast i følgjande fraksjonar:

Glas/metall pil Leverast i container
Papir/papp pil Hentast av renovatør som vist på kalender
Farleg avfall / spesialavfall pil Leverast miljøstasjonen ved Vestnes Renovasjon
EE-avfall pil Leverast på butikk som sel slike varer eller VR
Kuldemøblar (frysarar og kjøleskap) pil Leverast på butikk som sel slike varer eller VR
Restavfall og matavfall pil Hentast av renovatør kvar veke
Brukte klede pil Kan leverast til container ved mellom anna Shell, Vestnes Brygge og Joker Tomrefjord
Møblar og bruksgjenstandar pil Leverast Tremek eller Vestnes Renovasjon

Ordninga med klede er ei privat ordning.

ÅRIM har og tilbud om innhenting av næringsavfall.

Varmen som forbrenninga gjev vert nytta til å varme opp vatn som vert brukt til oppvarming av dei fleste store husa i Ålesund. Vi kan mellom anna nemne: Sjukehuset og Rådhuset. Dette er ei svært god resursutnytting.Ordninga med heimekompostering fortsett som før.

Ordninga med heimekompostering fortsett som før.

Artikkel - info 
Sist endret 13.11.2015 Hilde Rekdal
Opprettet 13.09.2007 Frank Skorgenes
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del