Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Skatt og avgift
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Skatt og avgift

Skatteavdelinga i Vestnes kommune er nedlagt frå 31. desember 2008.

Tenesta er overflytta til Molde kommune frå 1. januar 2009. Alle forespurnadar vedk. skatt må rettast til Molde kommune, seksjon skatt, tlf. 71 11 10 00.

På sidene her finn du informasjon om skatteinnbetaling for privatpersoner, arbeidsgjevarar og foretak.

Skatteoppkrevjaren har ansvaret for å:

  • føre kommunen sitt skatteregnskap
  • innkreve uteståande skatter og avgifter
  • leggje fram saker for skatteutvalet
  • føre kontroll med kommunen sine arbeidsgjevarar
Skattebetaling
Berekn sjølv Kid-nummer
til terminnbetalingane. Du treng Kid-nummer til innbetaling av arbeidsgjevaravgift, forskotstrekk, påleggstrekk, tilleggsforskot, resterande skatt og forskotsskatt.

Innbetaling av skatt fra utlandet
Vår bankforbindelse er Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, 0107 OSLO
Swiftadresse: NDEANOKK
Iban: NO7763450715354

NB! Påsjå at beløpet sendes uavkorta til vår bankkonto.

Kontaktinformasjon
Postadresse: Skatteoppkrevjaren i Molde, Rådhusplassen 1, 6413 Molde
Besøksadresse: Byfogd Motzfeldts gate 6, 6413 Molde Telefon: 71 11 10 00
Ved førespurnad frå personlig skatteyter, venleg oppgje fødselsnr. (11 siffer).
Ved førespurnad frå arbeidsgjevar/aksjeselskap, venleg oppgje organisasjonsnummer.

Vestnes kommune sin skatte-konto: 6345.07.15354

Artikkel - info 
Sist endret 12.05.2014 Reidun Bjølverud
Opprettet 16.09.2007 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Meir informasjon 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del