Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Landbruk og viltforvaltning
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Landbruk

Ku på beite, Fotograf: Ukjent, Copyright: Vestnes kommunePå temasidene til landbruk og viltforvaltning vil vi presentere eit vidt spekter av tema relatert til jordbruk, skogbruk, utmark og viltforvaltning.
Temaene er presentert under menyane til venstre. På høyresida vil en finne dokumenter, lenker, og artiklar relatert til de ulike tema.
Landbruket i Vestnes omfatter mange ulike produksjonar. Kommunen har brukerar innan både mjølk-, sau-, og kjøttproduksjon. I tillegg finst det eit sterkt hestemiljø i kommunen. Dette i kombinasjon med økologiske småskalaprodusentar og grisenavet, gjer at landbruket i kommunen er svært variert. Det er i dag 2 fagansatte som arbeider med jord- og skogbruksaker i kommunen, jordbruksansvarleg og fagkonsulent jordbruk.

Arbeidsoppgåvene til landbrukskontoret er knytt til forvaltning av landbrukets særlovar, t.d. jordlova, konsesjonslova. I tillegg til forvaltningsoppgåver knytt tilskotsordningar innan jord- og skogbruk, har landbrukskontoret ansvar innan områder som omfattar, økologisk landbruk, viltforvaltning, rettleiing og ulike tiltak innan skogbruket. Landbruksnæringa er forvaltarar av store delar av areala i kommunen. Landbrukskontoret deltar derfor aktivt innan arealforvaltninga i kommunen.

Artikkel - info 
Sist endret 18.02.2008 Alexander Connor
Opprettet 22.10.2007 Alexander Connor
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del