Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Servicekontoret
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Elektroniske høyringar / kunngjeringar

Reguleringsplan, Fotograf: Reidun Bjølverud
Vestnes kommune har stadig planar utlagt til offentleg ettersyn. Dette kan vere i samband med behandling av saker som kommuneplan og reguleringsplanar, eller ved kunngjering av vedtekne planar.

Høyringsinstansar og berørte partar kan klage på ein vedteken plan.

På denne sida prøver vi å vise kva saker som til einkvar tid er aktuelle.

For å kome med innspel og merknader til høyringar / kunngjeringar kan desse sendast til Vestnes kommune, v/administrasjonssjefen, 6390 Vestnes.
Frist for å kome med innspel finn ein i dei ulike høyringane / kunngjeringane.

Innspel og merknader kan og sendast inn til kommunen med dette elektroniske skjemaet: Elektronisk skjema for høyringsuttale

På høgre side finn du lenke til aktuelle høyringar / kunngjeringar

Sjå alle reguleringsplanar i Vestnes kommune:

Offentlig ettersyn av reguleringsplan
Varsel om oppstart av reguleringsarbeid
Godkjende reguleringsplanar
PlanarkivArtikkel - info 
Sist endret 01.07.2010 Reidun Bjølverud
Opprettet 16.09.2008 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, Brugata 10, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Meir informasjon 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del