Gå til hovedinnhold Gå til søk
Framsida > Skip Navigation LinksTema > Helse- og velferdssenter i Helland sentrum
Gå til hovedinnhold
Temaelement 

Ny sjukeheim/nye omsorgsløysingar i Vestnes

Sluttrapport:
Konseptstudie for ny sjukeheim i Vestnes kommune - sluttrapport
Vedlegg 1 - Plan for gjennomføring av konseptstudien pr 14062016
Vedlegg 2 - Dimensjonering av omsorgsplasser Vestnes
Vedlegg 3 - Romprogram
Vedlegg 4 - Økonomianalyse
Vedlegg 5 - Gjennomføringsmodell for byggeprosjektet
Vedlegg 6 - Aktiviteter og medvirkning

Opplegg for konseptstudiet:
Vestnes kommune vedtok i 2014 ein plan for helse og omsorgstenester ”Omsorgsplan 2020 ”. Etter ei vurdering av ulike alternativ for rehabilitering av eksisterande sjukeheim, vedtok kommunestyret i mai 2015 å utrede fleire alternativ til dekning av kommunen sitt behov for omsorgstenester i framtida.

Med utgangspunkt i dette ønskjer kommunen før forprosjektfasen å gjennomføre ein konseptstudie som kan klargjere viktige forhold ved prosjektet, og sørgje for ei heilhetleg og langsiktig avklaring av rammer og løysingar for sjukeheimen som arbeidsplass, tenesteytar og bygg.

Konseptstudiet skal avklare ein del forhold FØR forprosjektfasen:

- Fordeling av funksjonar mellom eit evt. nybygg/rehabilitert bygg og våre andre bygg; rådhus, aktivitetssenter, institusjonar på Myra, legesenter, sentralkjøkken/helsestasjon
- Tal på institusjonsplassar, bufellesskap/omsorgsbustader og om det kan byggast fleksible løysingar som kan omdefinerast etter behov

Konseptstudien skal munne ut i eit forslag til vidare framdrift for prosjektet.

Konseptstudiet skal føregå i perioden august - november. Vestnes kommune ønskjer ei brei involvering og ein open prosess. Vi legg difor ut aktuelle dokument og vedtak.

Sjå plan for gjennomføring av konseptstudiet her: Plan for gjennomføring av konseptstudien - pr 14062016

SINTEF Rapport - Dimensjonering av omsorgsplasser i Vestnes

Presentasjon for personalmøter

Workshop 1 - Program
Presentasjonar:
Karin Høyland - Om bygging av bo og tjenestetilbud
Tarald Rohde - Framtidige plasser for pleie og omsorg

Workshop 2 - Program
Presentasjonar:
Eksempler på utforming av bolig - KH
Hvilket tilbud skal gis - TR
Om organisasjonsutvikling - MLS
Om økonomiske aspekter - TAW

Vedtak i kommunestyret:
PS 30 2016 Konkurransegrunnlag - prosjektbistand: Konseptstudie for ny sjukeheim"
PS 42 2015 Omsorgsplan 2020 - utvida mandatArtikkel - info 
Sist endret 15.11.2016 Hilde Rekdal
Opprettet 23.08.2016 Reidun Bjølverud
Tips ein venn om denne sia Tips ein venn Registrer ei elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne sida Skriv ut
Artikkel 

KOMMUNEINFO:

Vestnes kommune
Rådhuset, 6390 Vestnes
E-post
Servicekontoret:
Opningstid: 09:00 - 15:00
Org.nr.: 939 901 965
Telefon: 71 18 40 00
Tema - rediger 
Fri tekst [2] 

Fri tekst [1] 

Tips / del